Odważne podejmowanie decyzji – zapis 5. webinaru SML

Peter Drucker powiedział, że bycie liderem jest zawsze związanie z podejmowaniem decyzji, a podejmowanie decyzji z przywództwem. Każdy lider jest odpowiedzialny za decyzje związane z działaniami operacyjnymi strategicznymi. Tymczasem dla większości liderów jest to bardzo stresogenny czynnik. Dlaczego? Przeważnie nie […]