Wiedza o mózgu a sztuka skutecznego motywowania

Jednym z ważniejszych i jednocześnie trudniejszych wyzwań każdego lidera jest umiejętność motywowania swoich pracowników. W czasie warsztatów dla liderów temat motywowania pracowników zwykle pojawia się jako jeden z pierwszych. Pytanie zwykle brzmi: „co mam rozbić, aby chciało im się chcieć?” […]

Hormony Lidera

Kim jest dobry lider Dobrych liderów łatwo poznać: umieją podejmować trudne decyzje, są prężni i energiczni, budzą szacunek otoczenia i budują pewność i lojalność innych. Niektóre osoby są niejako naturalnie wyposażone w te cechy dobrego przywódcy, u innych zaś dostrzegamy […]

Spójność

Jak to jest, że jedna strona jest przeciw aborcji, ale za karą śmierci, los zwierząt jest w zasadzie obojętny, druga zaś dopuszcza aborcję, jest przeciwna karze śmierci i chce chronić prawa zwierząt. Czy tylko ja odbieram to jako brak spójności?

(17) Mózg Lidera. Wielozadaniowość to mit.

Kontynuujemy nasz cykl przedstawiający zasady postępowania liderów/menedżerów, wykorzystujących w zarządzaniu odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy. Zasada nr 17: Zapewniając sobie i swoim ludziom dłuższe bloki nieprzerwanej pracy dbasz o efektywność zespołu. Jak odbieramy bodźce zewnętrzne Według neurologa Timothy […]

(15) Mózg Lidera. Nieświadome modelowanie innych

Kontynuujemy nasz cykl przedstawiający zasady postępowania liderów/menedżerów, wykorzystujących w zarządzaniu odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy. Zasada nr 15: Twoje zachowanie modeluje zachowanie twoich pracowników, gdyż ich mózgi cały czas obliczają prawdopodobieństwo jakichś zdarzeń, bazując na wcześniejszych twoich zachowaniach. […]

(13) Mózg Lidera. Niszcz wirusa negatywnych emocji.

Kontynuujemy nasz cykl przedstawiający zasady postępowania liderów/menedżerów, wykorzystujących w zarządzaniu odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy. Zasada nr 13: Emocje w grupie są zaraźliwe. Nie dopuszczaj do „zarażania” negatywnymi nastrojami jednych pracowników przez drugich. Jak komunikujemy nasze nastroje Kilkanaście […]