Jeszcze o informacji zwrotnej

Niedawno do  mojego zbioru metod dawania informacji zwrotnej dołączył kolejny – FUO. Przeczytałem o nim na fejsie. Akronim pochodzi od określeń: Fakt – Ustosunkowanie – Oczekiwanie.  Bliski jest modelowi FUKO, który zawiera jeszcze element K – konsekwencje. Ponieważ informacja zwrotna […]

Modele przekazywania informacji zwrotnej

Umiejętność przekazywania informacji zwrotnych dotyczących postaw lub umiejętności pracowników to jedna z istotniejszych kompetencji każdego szefa. O możliwych modelach ich przekazywania rozmawiają Darek Niedzieski i Tomek Wański.